Strona główna

Ermanometria jest dosyć młodą dyscypliną z pogranicza analizy technicznej i geometrii. Kluczowym elementem jest czas zaś zmienną może być jedna godzina, kwadrans czy też 4h, jednakże najdłuższym interwałem może być tylko jeden dzień. W praktyce rynkowej najmniej kontrowersji budzi teza, iż powiązania pomiędzy szczytami i dołkami zachodzą w okresach, w których bazową jednostką jest sesja czyli cały dzień kalendarzowy.

Ermanometria nie zajmuje się niczym innym jak tylko badaniem powiązań pomiędzy datami. Nie liczą się takie wartości jak cena, wolumen czy też impet. Dyscyplina ta nie przynosi zatem odpowiedzi odnośnie wycen rynkowych, poziomów zwrotnych, oporów i wsparć ani także nie pomoże w rozwikłaniu kwestii długości fal.

Ermanometria jest koncepcją, w której zakłada się przestrzenny porządek rynku. Wg tej dyscypliny rynek porusza się nie w układzie cena-czas lecz w układzie o jeden wymiar większy czyli w 3D. Tą trzecią zmienną może być np. energia, która jest zużywana do zbudowania nowego szczytu czy też pochłaniana do zatrzymania spadków w dołku. Ceny tak naprawdę poruszają się w ramach sfer, których krańce wyznaczają punkty zwrotne na rynku. Możliwe jest także wykorzystanie teorii spiral do opisania ruchów cen w przestrzeni wówczas zamiast klasycznej logarytmicznej krzywej płaskiej wykorzystuje się budowę spirali 3D.

Przestrzeń – rynek w trzech wymiarach.

Ermanometria jest odłamem Analizy Technicznej, w której podstawą funkcjonowania jest trójwymiarowa spirala 3D. Erman wychodzi z założenia, że rynek porusza się wg określonego porządku kierowanego przez spiralny przebieg wydarzeń. To co go odróżnia go od Fishera i teorii spiral to obecność dodatkowego wymiaru. Oprócz klasycznego czasu i ceny pojawia się dodatkowa zmienna, którą może być inny wymiar czasu. I nie chodzi tu o to, że istnieje jakiś drugi, równoległy świat pełen zakręconych inwestorów, analityków i spekulantów, lecz to, że czas może być w różny sposób postrzegany. Nawiązując do teorii względności Einsteina należy zauważyć, że czas nie jest już elementem stałym i jednowymiarowym, co też wykorzystał Erman tworząc swoją  koncepcję. Aby jednak była ona spójna z realiami rynkowymi i nie odbiegała od klasycznej newtonowskiej fizyki, należałoby nieco nagiąć ermanowskie nawiązanie do wielowymiarowości czasu i za trzeci wymiar uznać zmienną zwaną energią. Co nią jest i jak ją odczytać, o tym w zakładce poświęconej temu zagadnieniu, a w chwili obecnej należałoby się skupić na fakcie istnienia trzeciej współrzędnej opisującej to, co się dzieje na rynkach finansowych.  

Czytaj dalej „Przestrzeń – rynek w trzech wymiarach.”

Czas i jego wielowymiarowe ujęcie

Kluczowym elementem analizy z górnej półki i solidnie sporządzonej prognozy jest czas – zmienna, która przesuwa się w prawo po osi OX. Na co dzień zwracamy na nią uwagę podczas śledzenia notowań giełdowych i w zależności od rodzaju instrumentu finansowego, używamy różnych jej interwałów. Najczęściej stosowanym jest 1d czyli jeden dzień jednakże na potrzeby średnioterminowych opracowań bardzo często korzysta się z 1w (jeden tydzień). Gracze giełdowi czy też forexowi korzystają także z mniejszych interwałów jak 4h, 1h a nawet 5min czy też z ticków. Ten ostatni rodzaj wskazany jest tylko dla mega płynnych instrumentów, których raczej na GPW nie ma.

Czytaj dalej „Czas i jego wielowymiarowe ujęcie”

Badania nad WIGiem

Wnikliwa analiza WIGu wykazuje istnienie licznych ermanowskich powiązań pomiędzy wszystkimi kluczowymi ekstremami, jakie pojawiły się na wykresie indeksu od początku jego istnienia.  Biorąc pod uwagę dane dzienne zarówno OHLC jak i close, a także uwzględniając dywergencje zachodzące pomiędzy benchmarkiem szerokiego rynku a indeksem blue chips, można doszukać się dziesiątek a może nawet więcej powiązań na wykresie ww. wskaźników giełdowych. Jako satysfakcjonujący błąd prognoz wynosi mniej niż 3%, jednakże zdecydowana większość wyników obarczona jest  dużo mniejszym błędem. Więcej szczegółów tutaj 

 

Energia – brakujący element przestrzeni…

Z pierwotnego punktu widzenia trzecim, obok ceny i czasu, wymiarem, dzięki któremu ermanometria rozpycha się wśród dotychczasowych dziedzin analizy technicznej, jest także … czas. Można zadać sobie pytanie, jak to jest możliwe, skoro takowa zmienna już istnieje na osi OX i doskonale opisuje to, co się dzieje z zachowaniem akcji czy indeksów? Zatem pomyłka w druku? Niekoniecznie, gdyż dla jednego punktu czas może być zupełnie inaczej mierzony i postrzegany tak jak to wynika chociażby z einsteinowskiej teorii względności.

Czytaj dalej „Energia – brakujący element przestrzeni…”