Okienka czasowe

Drugie półrocze 2018.r. cechuje podwyższona zmienność na GPW, w wyniku której podstawowe indeksy  giełdowe osiągają skrajne wychylenia. Początek II połowy roku skutkowało ustanowieniem nowego, średnioterminowego minimum, z którego WIG wyprowadził szczególnie mocną zwyżkę na nowe, kilkumiesięczne maksima. Sierpień, pomimo licznych sygnałów, aczkolwiek niekoniecznie wiarygodnych, okazał się okresem kończącym aprecjację i do gry weszły niedźwiedzie. W niespełna dwa miesiące rynek nad Wisłą zszedł na nowe roczne minima a na wykresach pojawiły się struktury overbalance o negatywnym wydźwięku. Jak podczas minionego okresu sprawowała się ermanometria i czy tym razem geometria przestrzenna rynku odnalazła się na jakże wymagającym rynku, o tym poniżej.

Zapoczątkowana pod koniec października zwyżka została osadzona w okienku czasowym, na które wskazywał trójkąt OABC rozpisany wg kluczowych ekstremów zbudowanych w okresie sierepień’18 – październik’18. Szczególnie dobrze widoczne jest to na wykresie indeksu blue chips, na którym ułożenie szczytów i minimów jest nieco inne niż w przypadku WIGu.

Rysunek 1. WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl

Na uwagę zwraca tabelka zawierająca wyliczenia, w której rozjechanie się daty prognozowanego C a daty faktycznego ekstremum różnią się nieco. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że okres 26-29 października to przełom dwóch tygodni (piątek/poniedziałek), to dokładność prognozy wynosi jedynie jedną sesję.

Innym okresem godnym uwagi w ostatnich miesiącach, był przedział czasowy lipiec-wrzesień, podczas którego pojawiły się lekkie czasowe dywergencje pomiędzy indeksem WIG20 a WIG. Mowa jest o rozjechaniu się w kalendarzu sesji, podczas których każdy z ww. benchmarków osiągał ekstrema. Już sam początek wzrostowego swingu jest kontrowersyjny, gdyż punkt O dla trójkąta rozpisanego na WIGu wypadł o dwie sesje wcześniej niż miało to miejsce w przypadku WIG20.  Inne były odczyty szczytu A i chociaż dysproporcje się zmniejszyły do jednego dnia, to jednak z punktu widzenia precyzji obliczeń był to znaczący problem. Punkt B okazał się neutralny natomiast kraniec C znacząco rozjechał się kalendarzu.

Rysunek 2. WIG vs WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl

Posiłkując się danymi z ww. tabelek można zauważyć, iż żadna z projekcji nie wypadła idealnie tam, gdzie wskazywałyby obliczenia OABC i patrząc oddzielnie na każdy z ww. indeksów wnioski byłyby negatywne. Biorąc jednak pod uwagę fakt, że od samego początku nie zostały precyzyjnie określne daty, od których rynek zaczął rosnąć zaś punkty O i A nie zachodziły na siebie w kalendarzu, to i konkluzja miała prawo okazać się mniej dokładna. W takich momentach jak wtedy należałoby użyć pojęcia „rozciągnięte okienko czasowe” ze względu na międzyindeksową dywergencję. Ważne, że w dniach 12-17 września doszło do wyhamowania trendu spadkowego i rozpoczęła się kolejna wzrostowa fala.

W takich momentach jak teraz pojawia się pokusa stworzenia projekcji na przyszłość, które będą ważne do momentu, w którym albo pojawi się kluczowe okienko czasowe bez naruszenia ostatnich ekstremów, albo październikowe minimum roczne przestanie obowiązywać i pojawi się nowe. Poniżej znajdują się 2-3 predykcje w oparciu o punkty OAB, które powinny być na bieżąco weryfikowane w miarę rozwoju sytuacji na wykresach indeksów.

Rysunek 3. WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl
Rysunek 4. WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl
Rysunek 5. WIG20 wykres dzienny świecowy. Opracowanie własne na podstawie www.stooq.pl

Najbliższe okienko czasowe wypada już w ten weekend jednakże charakter ostatnich zmian nieco przeczy pojawieniu się istotnego punktu zwrotnego na rynku.  Bardziej wyraźne i wiarygodne prognozy zazwyczaj bazują na długich szeregach czasowych, które osadzone są na wielomiesięcznych ekstremach. Posiłkując się kluczowymi szczytami i minimami ostatnich kwartałów, można jak na razie wskazać dwie daty: 22 stycznia 2019.r. oraz 29 marca 2019.r. Czy w tych dniach pojawi się zwrot na rynku zależy miedzy innymi od tego, co się wydarzy pomiędzy tegorocznymi ekstremami i jeżeli żadne z nich nie zostanie naruszone, wówczas prognozy te powinny być obligatoryjne. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *